Τι είναι το Larissa 24×7

Το Larissa 24×7 είναι η μια online μηχανή προβολής ειδήσεων, και δεδομένων του διαδικτύου αποκλειστικά για την πόλη της Λάρισας.

Το Larissa 24×7 έχει έναν ανεξάρτητο, εναλλακτικό, συγκεντρωτικό τρόπο παρουσίασης ειδησεογραφίας και δεδομένων που παρέχονται ελεύθερα στο διαδίκτυο και αφορούν την πόλη της Λάρισας χωρίς να υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση στην ιεράρχηση και παρουσίαση  των ειδήσεων. Οι εδήσεις και τα δεδομένα δημιουργούνται με αυτόματο τρόπο μέσω αλγορίθμων και τη χρήση διαδικτυακών καναλιών όπως π.χ. η υπηρεσία news της google κλπ.

Στο Larissa 24×7 χρησιμοποιούμε τη τεχνολογία για να δημιουργήσουμε πληροφορίες σχετικά με τη Λάρισα που προέρχονται από ειδησεογραφικές πηγές στο διαδίκτυο.

Όλες οι ειδήσεις ενημερώνονται συχνά και αυτόματα και προβάλονται μέσω αλγόριθμων, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Scroll to Top